k.ú.: 736040 - Přílepy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565261 - Přílepy NUTS5 CZ020C565261
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 511 4769767
chmelnice 49 549011
zahrada 73 44129
ovoc. sad 4 29887
travní p. 17 41842
lesní poz ostat.komunikace 4 3449
lesní poz 77 405624
vodní pl. nádrž umělá 5 8808
vodní pl. tok přirozený 6 35052
vodní pl. tok umělý 20 31925
vodní pl. zamokřená pl. 5 32538
zast. pl. společný dvůr 3 2683
zast. pl. zbořeniště 7 1803
zast. pl. 186 95207
ostat.pl. jiná plocha 189 179587
ostat.pl. manipulační pl. 18 49045
ostat.pl. neplodná půda 49 123013
ostat.pl. ostat.komunikace 81 174346
ostat.pl. pohřeb. 1 1604
ostat.pl. silnice 6 35642
ostat.pl. zeleň 18 23585
Celkem KN 1329 6638547
Par. DKM 1329 6638547
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 173
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 260
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2012
DKM-KPÚ 22.11.2012 1:1000 26.11.2012 *)
ZMVM 1:2000 01.07.1986 27.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.07.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 30.09.2020 04:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička