k.ú.: 735701 - Ronov nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 809514
zahrada 42 33987
travní p. mez, stráň 8 4802
travní p. 89 421089
lesní poz 87 503709
vodní pl. rybník 1 576
vodní pl. tok přirozený 16 82717
zast. pl. 65 30925
ostat.pl. dráha 11 71949
ostat.pl. foto. elektrárna 1 8492
ostat.pl. jiná plocha 71 50144
ostat.pl. manipulační pl. 6 5584
ostat.pl. mez, stráň 17 11616
ostat.pl. neplodná půda 28 15607
ostat.pl. ostat.komunikace 73 59512
ostat.pl. silnice 26 15862
ostat.pl. skládka 1 102001
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 16251
Celkem KN 567 2244337
Par. DKM 567 2244337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 55
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 88
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.2000
ZMVM 1:1000 01.05.1989 02.06.2000
S-SK GS 1:2880 1824 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 03:48

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.