k.ú.: 735701 - Ronov nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 809717
zahrada 42 33987
travní p. mez, stráň 8 4802
travní p. 93 421350
lesní poz 90 503465
vodní pl. rybník 1 576
vodní pl. tok přirozený 16 82717
zast. pl. 67 30939
ostat.pl. dráha 12 72133
ostat.pl. foto. elektrárna 1 8492
ostat.pl. jiná plocha 71 50144
ostat.pl. manipulační pl. 6 5584
ostat.pl. mez, stráň 17 11616
ostat.pl. neplodná půda 32 17235
ostat.pl. ostat.komunikace 82 57584
ostat.pl. silnice 24 15821
ostat.pl. skládka 1 102001
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 16251
Celkem KN 590 2244414
Par. DKM 590 2244414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. výroba 4
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 55
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 86
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.2000
ZMVM 1:1000 01.05.1989 02.06.2000
S-SK GS 1:2880 1824 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.07.2019 21:06

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.