k.ú.: 735264 - Přešťovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551643 - Přešťovice NUTS5 CZ0316551643
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1005 3445750
zahrada 148 140893
travní p. 151 296368
lesní poz les s budovou 2 53
lesní poz 61 162235
vodní pl. nádrž umělá 6 8662
vodní pl. rybník 19 175649
vodní pl. tok přirozený 27 28593
vodní pl. tok umělý 109 21220
vodní pl. zamokřená pl. 15 7171
zast. pl. zbořeniště 1 324
zast. pl. 246 101973
ostat.pl. jiná plocha 101 73604
ostat.pl. manipulační pl. 52 102852
ostat.pl. neplodná půda 120 55095
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 9094
ostat.pl. ostat.komunikace 209 89828
ostat.pl. silnice 17 60006
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 14056
ostat.pl. zeleň 7 3829
Celkem KN 2317 4797255
Par. DKM 2317 4797255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 112
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 26
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 234
LV 306
spoluvlastník 451

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.11.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 13.11.2009
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.09.2020 11:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.