k.ú.: 734977 - Předmostí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 2377289
zahrada 494 335817
ovoc. sad 11 91877
travní p. 21 44218
lesní poz 4 19234
zast. pl. zbořeniště 15 5576
zast. pl. 707 148708
ostat.pl. dobývací prost. 8 103751
ostat.pl. dráha 4 60492
ostat.pl. jiná plocha 145 354432
ostat.pl. manipulační pl. 112 201319
ostat.pl. neplodná půda 3 2183
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 522
ostat.pl. ostat.komunikace 167 226273
ostat.pl. silnice 22 63122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 141641
ostat.pl. zeleň 5 9519
Celkem KN 2163 4185973
Par. DKM 2163 4185973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 39
č.p. garáž 27
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 342
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 102
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 72
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 19
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 697
byt.z. byt 1430
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 226
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 9
obč.z. dílna 2
Celkem JED 1673
LV 1509
spoluvlastník 2626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2010
THM-G 1:2000 01.12.1979 20.12.2010 fotomechanický převod
S-SK ŠD 1:2500 1935 01.12.1979 agrární operace, příložná mapa 1:1250, intravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1935


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.07.2019 07:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.