k.ú.: 734501 - Kvasejovice u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552895 - Přehořov NUTS5 CZ0317552895
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 1781100
zahrada 42 47067
travní p. 345 777931
lesní poz 64 369159
vodní pl. nádrž přírodní 3 5172
vodní pl. rybník 3 64739
vodní pl. tok přirozený 88 23404
vodní pl. tok umělý 10 1908
vodní pl. zamokřená pl. 6 6743
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 1 170
zast. pl. 65 41366
ostat.pl. jiná plocha 24 17188
ostat.pl. manipulační pl. 31 36899
ostat.pl. neplodná půda 7 2934
ostat.pl. ostat.komunikace 56 36542
ostat.pl. silnice 14 51403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1388
ostat.pl. zeleň 1 146
Celkem KN 1079 3265329
Par. DKM 34 160737
Par. KMD 1045 3104592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 63
LV 117
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.05.2017
KMD 1:1000 10.10.2016
S-SK GS 1:2880 1828 10.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 02:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička