k.ú.: 734489 - Úlehle u Předslavic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551635 - Předslavice NUTS5 CZ0316551635
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 1257207
zahrada 65 42265
travní p. 255 643628
lesní poz 149 440267
vodní pl. rybník 1 3325
vodní pl. tok umělý 16 3306
zast. pl. 54 23063
ostat.pl. jiná plocha 11 4001
ostat.pl. manipulační pl. 7 13099
ostat.pl. neplodná půda 66 33681
ostat.pl. ostat.komunikace 41 45281
ostat.pl. zeleň 1 16
Celkem KN 932 2509139
Par. KMD 932 2509139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 53
LV 99
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2016
S-SK GS 1:2880 1837 29.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 29.09.2020 17:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička