k.ú.: 734454 - Kakovice u Volyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551635 - Předslavice NUTS5 CZ0316551635
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 1307201
zahrada 38 32216
ovoc. sad 1 10890
travní p. 61 263679
lesní poz 44 167047
vodní pl. rybník 2 2040
vodní pl. tok přirozený 2 201
vodní pl. tok umělý 20 6277
vodní pl. zamokřená pl. 10 6977
zast. pl. 30 17579
ostat.pl. jiná plocha 10 2155
ostat.pl. manipulační pl. 10 21683
ostat.pl. neplodná půda 21 9838
ostat.pl. ostat.komunikace 28 33992
ostat.pl. silnice 2 14484
Celkem KN 471 1896259
Par. DKM 9 8170
Par. KMD 462 1888089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 29
LV 51
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2016
DKM-KPÚ 14.12.2015 1:1000 14.12.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1837 21.10.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 20.09.2020 23:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.