k.ú.: 734063 - Pržno u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544728 - Pržno NUTS5 CZ0723544728
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1104 2689919
zahrada 287 161141
ovoc. sad 2 8557
travní p. 958 1627840
lesní poz les s budovou 1 2
lesní poz 750 3032608
vodní pl. nádrž umělá 1 51
vodní pl. tok přirozený 11 160819
vodní pl. tok umělý 26 4937
zast. pl. společný dvůr 21 7136
zast. pl. zbořeniště 28 3042
zast. pl. 472 102929
ostat.pl. jiná plocha 99 34861
ostat.pl. manipulační pl. 66 29733
ostat.pl. neplodná půda 584 356253
ostat.pl. ostat.komunikace 446 161889
ostat.pl. pohřeb. 4 4450
ostat.pl. silnice 3 4142
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 2095
ostat.pl. zeleň 14 4295
Celkem KN 4883 8396699
Par. DKM 4883 8396699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 130
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 56
rozestav. 3
Celkem BUD 454
byt.z. byt 20
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 22
LV 621
spoluvlastník 1254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2006
ZMVM 1:2000 01.02.1994 01.12.2006
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.02.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.07.2020 19:59

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.