k.ú.: 733997 - Prusinovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588903 - Prusinovice NUTS5 CZ0721588903
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1695 7196514
zahrada 587 410603
ovoc. sad 10 31155
travní p. mez, stráň 1 2502
travní p. 246 440632
lesní poz ostat.komunikace 5 10356
lesní poz 440 1268472
vodní pl. rybník 42 38946
vodní pl. tok přirozený 47 75509
vodní pl. tok umělý 44 2631
vodní pl. zamokřená pl. 17 36856
zast. pl. zbořeniště 3 195
zast. pl. 534 195111
ostat.pl. jiná plocha 162 128844
ostat.pl. manipulační pl. 27 89543
ostat.pl. mez, stráň 29 39729
ostat.pl. neplodná půda 5 9659
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4355
ostat.pl. ostat.komunikace 259 534777
ostat.pl. pohřeb. 6 8546
ostat.pl. silnice 16 93920
ostat.pl. skládka 1 9231
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 25283
ostat.pl. zeleň 56 34649
Celkem KN 4241 10688018
Par. DKM 4241 10688018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 405
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 2
Celkem BUD 526
byt.z. byt 11
obč.z. byt 2
Celkem JED 13
LV 889
spoluvlastník 1232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2003 nové mapování zastavěné části obce
DKM-KPÚ 22.06.2001 1:1000 28.03.2002 *) KPÚ mimo zastavěné území obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.10.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.12.2019 02:08

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.