k.ú.: 733997 - Prusinovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588903 - Prusinovice NUTS5 CZ0721588903
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1663 7192004
zahrada 584 410304
ovoc. sad 9 19900
travní p. mez, stráň 1 2502
travní p. 248 441189
lesní poz ostat.komunikace 5 10356
lesní poz 441 1281984
vodní pl. rybník 42 38946
vodní pl. tok přirozený 47 75509
vodní pl. tok umělý 44 2631
vodní pl. zamokřená pl. 17 36856
zast. pl. zbořeniště 3 195
zast. pl. 538 196185
ostat.pl. jiná plocha 159 128411
ostat.pl. manipulační pl. 21 86252
ostat.pl. mez, stráň 31 41493
ostat.pl. neplodná půda 4 8073
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4355
ostat.pl. ostat.komunikace 255 535017
ostat.pl. pohřeb. 7 8735
ostat.pl. silnice 16 93920
ostat.pl. skládka 1 9231
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 25283
ostat.pl. zeleň 64 38687
Celkem KN 4209 10688018
Par. DKM 4209 10688018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 405
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 2
Celkem BUD 529
byt.z. byt 11
obč.z. byt 2
Celkem JED 13
LV 885
spoluvlastník 1228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2003 nové mapování zastavěné části obce
DKM-KPÚ 22.06.2001 1:1000 28.03.2002 *) KPÚ mimo zastavěné území obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.10.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.07.2020 20:33

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.