k.ú.: 733962 - Hole u Průhonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539571 - Průhonice NUTS5 CZ020A539571
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 616 2515305
zahrada 234 163221
ovoc. sad 17 42188
travní p. 36 22531
lesní poz 14 30152
vodní pl. rybník 5 12939
vodní pl. tok přirozený 38 12714
vodní pl. tok umělý 15 4074
vodní pl. zamokřená pl. 8 10082
vodní pl. 1 173
zast. pl. společný dvůr 2 108
zast. pl. zbořeniště 4 1267
zast. pl. 382 91017
ostat.pl. jiná plocha 96 45342
ostat.pl. manipulační pl. 28 19093
ostat.pl. neplodná půda 14 9342
ostat.pl. ostat.komunikace 128 74657
ostat.pl. silnice 3 23139
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 126
ostat.pl. zeleň 21 28233
Celkem KN 1663 3105703
Par. DKM 1663 3105703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 175
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 368
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 467
spoluvlastník 669

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
ZMVM 1:1000 01.12.1996 01.12.1999 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1841 01.12.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 00:45

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.