k.ú.: 733806 - Prostřední Lipka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 1276333
zahrada 39 46131
ovoc. sad 2 30487
travní p. 237 3718037
lesní poz 29 607233
vodní pl. nádrž umělá 3 5787
vodní pl. tok přirozený 5 46292
vodní pl. tok umělý 2 684
vodní pl. zamokřená pl. 3 1471
zast. pl. společný dvůr 5 4790
zast. pl. zbořeniště 20 5907
zast. pl. 125 57111
ostat.pl. dráha 1 60975
ostat.pl. jiná plocha 51 107293
ostat.pl. manipulační pl. 11 12286
ostat.pl. neplodná půda 36 136916
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 59
ostat.pl. ostat.komunikace 68 115242
ostat.pl. silnice 9 71270
ostat.pl. zeleň 79 248008
Celkem KN 740 6552312
Par. DKM 740 6552312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 120
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 143
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.03.2016 1:1000 18.04.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1839 18.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 03:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.