k.ú.: 733792 - Heřmanice u Králík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 1453412
zahrada 15 14344
ovoc. sad 1 15008
travní p. 467 2367685
lesní poz 373 1456671
vodní pl. tok přirozený 3 10389
zast. pl. zbořeniště 46 12826
zast. pl. 79 31955
ostat.pl. jiná plocha 95 55879
ostat.pl. manipulační pl. 1 3790
ostat.pl. neplodná půda 26 16230
ostat.pl. ostat.komunikace 93 77193
ostat.pl. silnice 3 35631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 488
Celkem KN 1276 5551501
EN 1 2598
PK 14 32249
GP 246 1909650
Celkem ZE 261 1944497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 70
LV 79
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2019 16:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.