k.ú.: 733792 - Heřmanice u Králík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové nám. 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2692
zahrada 12 7470
ovoc. sad 2 15040
travní p. 259 3704605
lesní poz 58 1489565
vodní pl. nádrž umělá 2 7277
vodní pl. tok přirozený 21 28139
zast. pl. zbořeniště 17 5523
zast. pl. 73 26980
ostat.pl. jiná plocha 49 21137
ostat.pl. manipulační pl. 2 999
ostat.pl. neplodná půda 12 8766
ostat.pl. ostat.komunikace 56 124683
ostat.pl. pohřeb. 1 1341
ostat.pl. silnice 2 35702
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 529
ostat.pl. zeleň 50 62255
Celkem KN 618 5542703
Par. DKM 618 5542703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 72
LV 82
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.03.2021 1:1000 18.03.2021 *)
S-SK GS 1:2880 1839 18.03.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 13.08.2022 02:13

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.