k.ú.: 733784 - Prostřední Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540323 - Chotilsko NUTS5 CZ020B540323
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 1899277
zahrada 144 108016
ovoc. sad 2 12116
travní p. 138 569250
lesní poz les s budovou 10 502
lesní poz 191 5362612
vodní pl. nádrž umělá 1 91
vodní pl. rybník 3 66718
vodní pl. tok přirozený 11 1299289
vodní pl. zamokřená pl. 1 325
zast. pl. společný dvůr 2 162
zast. pl. zbořeniště 2 283
zast. pl. 307 77707
ostat.pl. jiná plocha 176 269335
ostat.pl. manipulační pl. 7 4007
ostat.pl. neplodná půda 39 166304
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3330
ostat.pl. ostat.komunikace 83 131367
ostat.pl. silnice 17 53184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 23842
ostat.pl. zeleň 28 25929
Celkem KN 1423 10073646
Par. DKM 1423 10073646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 61
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 133
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 304
LV 367
spoluvlastník 539

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.03.2012
DKM-KPÚ 21.12.2009 1:1000 21.12.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1840 28.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 01:52

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.