k.ú.: 733091 - Probluz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569984 - Dolní Přím NUTS5 CZ0521569984
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 368 2619610
zahrada 117 97218
ovoc. sad 1 12236
travní p. 64 200704
lesní poz 25 439305
vodní pl. nádrž přírodní 1 1157
vodní pl. tok přirozený 19 6393
vodní pl. tok umělý 8 3742
zast. pl. zbořeniště 6 4252
zast. pl. 101 51349
ostat.pl. jiná plocha 38 43312
ostat.pl. manipulační pl. 12 14052
ostat.pl. neplodná půda 6 10665
ostat.pl. ostat.komunikace 65 45407
ostat.pl. pohřeb. 2 5385
ostat.pl. silnice 10 43773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16402
ostat.pl. zeleň 1 849
Celkem KN 846 3615811
Par. KMD 846 3615811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 100
LV 160
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.07.2010
S-SK GS 1:2880 1840 22.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.06.2020 17:21

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.