k.ú.: 733091 - Probluz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569984 - Dolní Přím NUTS5 CZ0521569984
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 368 2619610
zahrada 117 97300
ovoc. sad 1 12236
travní p. 64 200704
lesní poz 25 439305
vodní pl. nádrž přírodní 1 1157
vodní pl. tok přirozený 19 6393
vodní pl. tok umělý 8 3742
zast. pl. zbořeniště 6 4252
zast. pl. 100 51267
ostat.pl. jiná plocha 37 43312
ostat.pl. manipulační pl. 12 14052
ostat.pl. neplodná půda 6 10665
ostat.pl. ostat.komunikace 65 45407
ostat.pl. pohřeb. 2 5385
ostat.pl. silnice 10 43773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16402
ostat.pl. zeleň 1 849
Celkem KN 844 3615811
Par. KMD 844 3615811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 99
LV 160
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.07.2010
S-SK GS 1:2880 1840 22.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.05.2019 18:49

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.