k.ú.: 732991 - Pravice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594687 - Pravice NUTS5 CZ0647594687
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 833 6596489
vinice 8 48212
zahrada 85 36315
ovoc. sad 12 12876
travní p. 49 84601
lesní poz les(ne hospodář) 9 93187
lesní poz 184 2154507
vodní pl. nádrž umělá 1 1884
vodní pl. tok přirozený 8 35876
zast. pl. společný dvůr 2 732
zast. pl. zbořeniště 29 8867
zast. pl. 174 71028
ostat.pl. dráha 1 120014
ostat.pl. jiná plocha 127 82992
ostat.pl. manipulační pl. 22 42248
ostat.pl. neplodná půda 18 23397
ostat.pl. ostat.komunikace 292 457467
ostat.pl. pohřeb. 1 2537
ostat.pl. silnice 6 41114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11685
ostat.pl. zeleň 6 1284
Celkem KN 1872 9927312
Par. DKM 1514 9710657
Par. KMD 358 216655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 171
LV 212
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2011 část k.ú. (mimo území s JPÚ a DKM přepracováním)
DKM 1:1000 09.06.2011 dráha + část intravilánu
DKM-KPÚ 14.09.2010 1:1000 20.09.2010 *) JPÚ úpřesnění přídělů - část k.ú. (extravilán-část)
Ins. A 1:2000 01.01.1957 09.06.2011 extravilán (fotoplán na podkladě mapy podle I A)
S-SK ŠD 1:1250 1909 21.11.2011 intravilán (příložná mapa)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 02:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička