k.ú.: 732931 - Vlčkovice u Praskačky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570656 - Praskačka NUTS5 CZ0521570656
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 2154375
zahrada 77 43706
travní p. 3 2868
vodní pl. nádrž umělá 1 1463
vodní pl. tok přirozený 3 1728
vodní pl. tok umělý 7 1739
zast. pl. 79 45314
ostat.pl. dráha 1 4958
ostat.pl. jiná plocha 26 44435
ostat.pl. manipulační pl. 3 3558
ostat.pl. neplodná půda 6 4148
ostat.pl. ostat.komunikace 32 20523
ostat.pl. silnice 8 19210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2601
ostat.pl. zeleň 7 14605
Celkem KN 356 2365231
Par. DKM 356 2365231
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 78
LV 108
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.04.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 13.04.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.08.2019 02:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.