k.ú.: 732923 - Urbanice u Praskačky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 513717 - Urbanice NUTS5 CZ0521513717
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 1785837
zahrada 133 88943
ovoc. sad 19 111366
travní p. 8 18208
lesní poz 8 30073
vodní pl. nádrž umělá 3 2497
vodní pl. tok přirozený 9 4968
vodní pl. tok umělý 14 11529
zast. pl. společný dvůr 6 2138
zast. pl. 151 61299
ostat.pl. jiná plocha 24 9242
ostat.pl. manipulační pl. 15 29120
ostat.pl. ostat.komunikace 51 42666
ostat.pl. silnice 5 43046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13417
Celkem KN 593 2254349
Par. DKM 593 2254349
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 97
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 145
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 3
Celkem JED 9
LV 179
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 05.04.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 06:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.