k.ú.: 731722 - Hostavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 628501
zahrada 608 257696
ovoc. sad 1 205
travní p. 64 211766
lesní poz 1 8985
vodní pl. tok přirozený 19 40035
vodní pl. tok umělý 5 2167
vodní pl. zamokřená pl. 2 5443
zast. pl. společný dvůr 6 1562
zast. pl. zbořeniště 4 579
zast. pl. 873 162941
ostat.pl. dráha 3 39745
ostat.pl. dálnice 10 15022
ostat.pl. jiná plocha 164 350988
ostat.pl. manipulační pl. 27 20185
ostat.pl. neplodná půda 6 6977
ostat.pl. ostat.komunikace 90 129776
ostat.pl. silnice 2 13728
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17252
ostat.pl. zeleň 92 62356
Celkem KN 2266 1975909
Par. DKM 2266 1975909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 336
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 374
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 865
byt.z. byt 584
byt.z. garáž 23
byt.z. j.nebyt 24
obč.z. byt 187
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 58
Celkem JED 878
LV 1672
spoluvlastník 3845

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2011
THM-V 1:1000 01.03.1973 24.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 24.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:13

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.