k.ú.: 731285 - Vysočany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 768602
vinice 4 22496
zahrada 395 338544
ovoc. sad 78 309101
travní p. 1 1198
lesní poz 67 186974
vodní pl. rybník 1 3483
vodní pl. tok přirozený 4 11296
vodní pl. zamokřená pl. 1 671
zast. pl. společný dvůr 59 41341
zast. pl. zbořeniště 19 7190
zast. pl. 1505 964394
ostat.pl. dráha 43 261918
ostat.pl. jiná plocha 1491 1111948
ostat.pl. manipulační pl. 487 526958
ostat.pl. neplodná půda 70 58136
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8605
ostat.pl. ostat.komunikace 656 672706
ostat.pl. silnice 78 161161
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 58 188082
ostat.pl. zeleň 469 423379
Celkem KN 5601 6068183
Par. DKM 5601 6068183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 254
č.p. byt.dům 224
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 114
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 80
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 15
č.p. výroba 16
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 118
bez čp/če jiná st. 242
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 80
bez čp/če tech.vyb 74
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 7
bez čp/če výroba 22
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1397
byt.z. ateliér 29
byt.z. byt 5755
byt.z. dílna 26
byt.z. garáž 347
byt.z. j.nebyt 663
byt.z. rozest. 10
obč.z. ateliér 73
obč.z. byt 1858
obč.z. dílna 25
obč.z. garáž 15
obč.z. j.nebyt 176
obč.z. rozest. 140
Celkem JED 9117
LV 8247
spoluvlastník 23631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2010
Ins. A 1:1000 01.01.1942 11.11.2010 04.09.1931 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.01.2022 00:24

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.