k.ú.: 730190 - Troja - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 339107
vinice 20 94284
zahrada skleník-pařeniš. 1 61
zahrada 971 877555
ovoc. sad 62 320551
travní p. 48 68581
lesní poz les(ne hospodář) 7 71753
lesní poz 19 133223
vodní pl. nádrž umělá 5 1295
vodní pl. tok přirozený 3 277335
zast. pl. společný dvůr 31 17249
zast. pl. zbořeniště 21 9639
zast. pl. 1264 415000
ostat.pl. dráha 2 393
ostat.pl. jiná plocha 541 885704
ostat.pl. manipulační pl. 37 26093
ostat.pl. neplodná půda 151 339676
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 2306
ostat.pl. ostat.komunikace 637 478095
ostat.pl. silnice 30 150547
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 79810
ostat.pl. zeleň 633 837314
Celkem KN 4594 5425571
Par. DKM 4594 5425571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 155
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 37
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 33
č.p. rod.dům 506
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 125
bez čp/če jiná st. 143
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 19
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 1138
byt.z. ateliér 28
byt.z. byt 6020
byt.z. dílna 23
byt.z. garáž 1040
byt.z. j.nebyt 949
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 306
obč.z. garáž 8
obč.z. rozest. 7
Celkem JED 8387
LV 7602
spoluvlastník 22756

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2009
DKM 1:1000 29.09.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.01.2022 00:16

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.