k.ú.: 729418 - Vokovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 26001
zahrada 462 186815
ovoc. sad 3 23475
travní p. 7 56990
lesní poz 122 1460438
vodní pl. nádrž přírodní 5 1272
vodní pl. nádrž umělá 7 121478
vodní pl. tok přirozený 9 10836
vodní pl. tok umělý 1 1200
zast. pl. společný dvůr 30 5882
zast. pl. zbořeniště 3 474
zast. pl. 1089 322207
ostat.pl. dráha 2 13754
ostat.pl. jiná plocha 344 275696
ostat.pl. manipulační pl. 23 49325
ostat.pl. neplodná půda 22 17628
ostat.pl. ostat.komunikace 320 364455
ostat.pl. pohřeb. 5 14007
ostat.pl. silnice 9 23542
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 127843
ostat.pl. zeleň 335 421553
Celkem KN 2842 3524871
Par. DKM 2842 3524871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 224
č.p. jiná st. 21
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 401
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. adminis. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 182
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 945
byt.z. ateliér 19
byt.z. byt 4367
byt.z. dílna 17
byt.z. garáž 239
byt.z. j.nebyt 498
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 6
obč.z. byt 311
obč.z. j.nebyt 18
Celkem JED 5478
LV 5620
spoluvlastník 14141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:34

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.