k.ú.: 729418 - Vokovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 26001
zahrada 461 186846
ovoc. sad 3 23475
travní p. 7 56990
lesní poz 122 1460438
vodní pl. nádrž přírodní 5 1272
vodní pl. nádrž umělá 7 121478
vodní pl. tok přirozený 9 10836
vodní pl. tok umělý 1 1200
zast. pl. společný dvůr 30 5882
zast. pl. zbořeniště 3 474
zast. pl. 1081 315992
ostat.pl. dráha 2 13754
ostat.pl. jiná plocha 321 274128
ostat.pl. manipulační pl. 23 49325
ostat.pl. neplodná půda 22 17631
ostat.pl. ostat.komunikace 312 369398
ostat.pl. pohřeb. 5 14007
ostat.pl. silnice 11 25121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 128306
ostat.pl. zeleň 332 422316
Celkem KN 2801 3524870
Par. DKM 2801 3524870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 223
č.p. jiná st. 22
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 400
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. adminis. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 179
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 941
byt.z. ateliér 19
byt.z. byt 4367
byt.z. dílna 17
byt.z. garáž 239
byt.z. j.nebyt 498
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 6
obč.z. byt 307
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 5475
LV 5535
spoluvlastník 13785

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 25.09.2020 06:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička