k.ú.: 729051 - Smíchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 67884
zahrada 1727 1003281
travní p. 14 10790
lesní poz 59 403516
vodní pl. nádrž umělá 3 2036
vodní pl. tok přirozený 8 480363
vodní pl. zamokřená pl. 3 2261
zast. pl. společný dvůr 80 57809
zast. pl. zbořeniště 42 12451
zast. pl. 4251 1397380
ostat.pl. dráha 99 409460
ostat.pl. jiná plocha 1536 694458
ostat.pl. manipulační pl. 49 59568
ostat.pl. neplodná půda 146 192344
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 391
ostat.pl. ostat.komunikace 784 1160877
ostat.pl. pohřeb. 11 104597
ostat.pl. silnice 29 73986
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 181202
ostat.pl. zeleň 411 736528
Celkem KN 9381 7051182
Par. DKM 9381 7051182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 56
č.p. byt.dům 1307
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 94
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 80
č.p. rod.dům 1423
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 17
č.p. víceúčel 24
č.p. výroba 5
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 799
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 37
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 18
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 28
Celkem BUD 4132
byt.z. ateliér 85
byt.z. byt 8927
byt.z. dílna 58
byt.z. garáž 818
byt.z. j.nebyt 1336
byt.z. rozest. 31
obč.z. ateliér 125
obč.z. byt 2275
obč.z. dílna 25
obč.z. garáž 91
obč.z. j.nebyt 828
obč.z. rozest. 33
obč.z. sk.bneb 2
obč.z. sk.neb 9
Celkem JED 14643
LV 14224
spoluvlastník 32474

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2008
Ins. A 1:1000 04.09.1931 24.11.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.01.2022 00:07

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.