k.ú.: 728314 - Kunratice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 821 1853298
zahrada 1413 939053
ovoc. sad 26 58224
travní p. 133 150523
lesní poz les(ne hospodář) 1 2687
lesní poz 64 2206955
vodní pl. nádrž umělá 2 5353
vodní pl. rybník 6 167514
vodní pl. tok přirozený 52 29523
vodní pl. tok umělý 1 1029
vodní pl. zamokřená pl. 2 683
zast. pl. společný dvůr 35 33730
zast. pl. zbořeniště 25 4137
zast. pl. 2362 560973
ostat.pl. jiná plocha 1154 1019836
ostat.pl. manipulační pl. 63 125687
ostat.pl. neplodná půda 50 10600
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 1125
ostat.pl. ostat.komunikace 586 503690
ostat.pl. pohřeb. 2 5598
ostat.pl. silnice 18 125775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 49621
ostat.pl. zeleň 235 242912
Celkem KN 7086 8098526
Par. DKM 7086 8098526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 774
č.p. byt.dům 81
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 69
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 720
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 24
č.e. obchod 2
č.e. rod.rekr 115
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 161
bez čp/če jiná st. 148
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 42
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 9
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 2253
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 1745
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 237
byt.z. j.nebyt 437
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 151
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 30
Celkem JED 2611
LV 4286
spoluvlastník 10554

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2011
THM-V 1:1000 01.01.1966 25.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 25.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:13

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.