k.ú.: 727598 - Krč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 182860
zahrada školka 1 13271
zahrada 979 495042
travní p. 20 17674
lesní poz 41 169721
vodní pl. nádrž umělá 2 5139
vodní pl. rybník 3 36657
vodní pl. tok přirozený 11 16847
vodní pl. zamokřená pl. 1 2965
zast. pl. společný dvůr 43 20518
zast. pl. zbořeniště 6 1862
zast. pl. 2678 760656
ostat.pl. dráha 20 103691
ostat.pl. dálnice 12 59211
ostat.pl. jiná plocha 935 1040813
ostat.pl. manipulační pl. 40 71933
ostat.pl. neplodná půda 17 6530
ostat.pl. ost.dopravní pl. 18 1522
ostat.pl. ostat.komunikace 804 694760
ostat.pl. plantáž dřevin 1 994
ostat.pl. pohřeb. 3 29884
ostat.pl. silnice 69 192496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 139532
ostat.pl. zeleň 1089 1146796
Celkem KN 6860 5211374
Par. DKM 6860 5211374
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 23
č.p. bydlení 1049
č.p. byt.dům 372
č.p. doprava 3
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 81
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 203
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 3
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 2
č.e. obchod 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 378
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 26
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 69
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
vod.dílo odkališ. 3
Celkem BUD 2425
byt.z. ateliér 20
byt.z. byt 8942
byt.z. dílna 17
byt.z. garáž 498
byt.z. j.nebyt 556
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 28
obč.z. byt 1271
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 22
obč.z. j.nebyt 153
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 11513
LV 12237
spoluvlastník 29808

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2014
Ins. A 1:1000 04.09.1931 24.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:42

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.