k.ú.: 726885 - Pozlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549401 - Pozlovice NUTS5 CZ0724549401
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 546 1148013
zahrada 407 204998
ovoc. sad 6 23395
travní p. 890 2003158
lesní poz les(ne hospodář) 1 140
lesní poz 735 4599347
vodní pl. nádrž umělá 14 239678
vodní pl. tok přirozený 205 89579
vodní pl. tok umělý 1 242
vodní pl. zamokřená pl. 5 5563
zast. pl. společný dvůr 16 3142
zast. pl. zbořeniště 7 1525
zast. pl. 762 212742
ostat.pl. jiná plocha 313 171321
ostat.pl. manipulační pl. 190 50543
ostat.pl. neplodná půda 267 175994
ostat.pl. ostat.komunikace 657 295536
ostat.pl. pohřeb. 1 4191
ostat.pl. silnice 138 84635
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 202 221468
ostat.pl. zeleň 41 51267
Celkem KN 5404 9586477
Par. DKM 5404 9586477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 179
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 202
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 162
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 755
byt.z. byt 25
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 44
LV 1039
spoluvlastník 1639

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2017
DKM 1:1000 14.07.2008
ZMVM 1:2000 01.10.1987 14.07.2008 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1958 14.07.2008 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.10.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:48

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.