k.ú.: 726885 - Pozlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549401 - Pozlovice NUTS5 CZ0724549401
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 541 1148906
zahrada 402 204649
ovoc. sad 6 23395
travní p. 881 2002292
lesní poz les(ne hospodář) 1 140
lesní poz 735 4599347
vodní pl. nádrž umělá 14 239678
vodní pl. tok přirozený 203 89579
vodní pl. tok umělý 1 242
vodní pl. zamokřená pl. 5 5563
zast. pl. společný dvůr 16 3142
zast. pl. zbořeniště 7 1525
zast. pl. 759 213190
ostat.pl. jiná plocha 291 170045
ostat.pl. manipulační pl. 190 50549
ostat.pl. neplodná půda 268 176951
ostat.pl. ostat.komunikace 636 295574
ostat.pl. pohřeb. 1 4191
ostat.pl. silnice 134 84797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 200 221468
ostat.pl. zeleň 39 51257
Celkem KN 5330 9586480
Par. DKM 5330 9586480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 184
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 197
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 161
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 752
byt.z. byt 25
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 44
LV 1047
spoluvlastník 1657

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2017
DKM 1:1000 14.07.2008
ZMVM 1:2000 01.10.1987 14.07.2008 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1958 14.07.2008 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.10.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 22.08.2019 14:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.