k.ú.: 726834 - Šachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 28 27184
ovoc. sad 2 13575
travní p. mez, stráň 1 4887
travní p. 155 911479
lesní poz 72 893892
vodní pl. tok přirozený 4 10672
zast. pl. zbořeniště 8 1421
zast. pl. 24 7555
ostat.pl. jiná plocha 26 116135
ostat.pl. manipulační pl. 1 686
ostat.pl. neplodná půda 13 33805
ostat.pl. ostat.komunikace 37 47677
ostat.pl. silnice 2 13917
Celkem KN 373 2082885
Par. DKM 373 2082885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 24
LV 32
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.08.2019 07:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.