k.ú.: 726826 - Roztoky nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 12909
zahrada 58 17685
travní p. 90 517841
lesní poz 32 823675
vodní pl. tok přirozený 1 130535
zast. pl. společný dvůr 1 261
zast. pl. zbořeniště 11 888
zast. pl. 64 12891
ostat.pl. dráha 3 133271
ostat.pl. jiná plocha 18 47865
ostat.pl. manipulační pl. 2 6144
ostat.pl. neplodná půda 12 5917
ostat.pl. ostat.komunikace 25 29645
ostat.pl. pohřeb. 1 947
ostat.pl. silnice 1 52781
ostat.pl. zeleň 1 4553
Celkem KN 322 1797808
Par. DKM 322 1797808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 43
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 64
LV 66
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 21.12.2016 celé k.ú.
DKM 1:1000 06.10.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1987 06.10.1999
S-SK GS 1:2880 1843 01.09.1987 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 08:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.