k.ú.: 726672 - Hoštěc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 414456
zahrada 29 10712
travní p. 153 2537136
lesní poz 56 902475
vodní pl. nádrž umělá 29 45904
vodní pl. rybník 1 2094
vodní pl. tok přirozený 10 9629
vodní pl. tok umělý 6 3828
vodní pl. zamokřená pl. 13 196550
zast. pl. zbořeniště 8 3374
zast. pl. 22 17859
ostat.pl. dráha 1 36557
ostat.pl. jiná plocha 19 38348
ostat.pl. manipulační pl. 8 12066
ostat.pl. neplodná půda 61 73266
ostat.pl. ostat.komunikace 60 48054
ostat.pl. silnice 2 14301
Celkem KN 500 4366609
Par. KMD 500 4366609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 22
LV 35
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 19.09.2020 04:53

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.