k.ú.: 726389 - Bratčice u Potěh - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531286 - Bratčice NUTS5 CZ0205531286
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 4177415
zahrada 220 168081
ovoc. sad 18 55966
travní p. 72 345122
lesní poz les s budovou 1 848
lesní poz 56 2815330
vodní pl. rybník 4 134820
vodní pl. tok přirozený 9 35805
vodní pl. tok umělý 8 2504
zast. pl. společný dvůr 6 2256
zast. pl. zbořeniště 6 1699
zast. pl. 263 102179
ostat.pl. dráha 1 23722
ostat.pl. jiná plocha 41 41658
ostat.pl. manipulační pl. 32 25707
ostat.pl. neplodná půda 32 31773
ostat.pl. ostat.komunikace 109 187504
ostat.pl. pohřeb. 2 2786
ostat.pl. silnice 16 85429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23508
ostat.pl. zeleň 1 842
Celkem KN 1179 8264954
PK 4 131
Celkem ZE 4 131
Par. DKM 558 7760026
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 141
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 10
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 262
LV 372
spoluvlastník 537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.07.2010 1:1000 16.08.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 15:44

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.