k.ú.: 726133 - Miňůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 1571869
zahrada 183 134852
travní p. 11 100900
lesní poz les s budovou 1 181
lesní poz 10 15930
vodní pl. nádrž umělá 3 7608
vodní pl. rybník 5 52650
vodní pl. tok přirozený 30 121384
vodní pl. tok umělý 2 11878
vodní pl. zamokřená pl. 1 3088
zast. pl. společný dvůr 1 107
zast. pl. zbořeniště 3 1250
zast. pl. 158 46897
ostat.pl. dráha 2 34570
ostat.pl. dálnice 3 41424
ostat.pl. jiná plocha 30 13749
ostat.pl. manipulační pl. 8 47323
ostat.pl. neplodná půda 16 76403
ostat.pl. ostat.komunikace 108 116910
ostat.pl. silnice 9 13966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9659
ostat.pl. zeleň 11 17913
Celkem KN 892 2440511
Par. DKM 892 2440511
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
Celkem BUD 152
LV 268
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.02.2003 1:1000 26.02.2003 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 11.10.1996 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.02.2003 scelovací řízení


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 18:00

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.