k.ú.: 726087 - Pořín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552241 - Dolní Hořice NUTS5 CZ0317552241
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 4362648
zahrada 186 175781
travní p. 161 942853
lesní poz les s budovou 2 93
lesní poz 321 2028682
vodní pl. nádrž přírodní 1 698
vodní pl. nádrž umělá 7 5841
vodní pl. rybník 1 3264
vodní pl. tok přirozený 16 26447
vodní pl. tok umělý 6 5935
vodní pl. zamokřená pl. 11 58079
zast. pl. zbořeniště 1 653
zast. pl. 173 94363
ostat.pl. dráha 3 101497
ostat.pl. jiná plocha 54 31123
ostat.pl. manipulační pl. 30 39821
ostat.pl. neplodná půda 53 88196
ostat.pl. ostat.komunikace 127 319357
ostat.pl. pohřeb. 1 7338
ostat.pl. silnice 7 41538
ostat.pl. zeleň 8 5261
Celkem KN 1497 8339468
Par. DKM 1497 8339468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 31
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 170
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 267
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.04.2011
DKM 1:1000 10.02.2009
S-SK GS 1:2880 1829 29.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 07:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička