k.ú.: 726079 - Nové Dvory u Pořína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552241 - Dolní Hořice NUTS5 CZ0317552241
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 1694297
zahrada 15 28444
travní p. 116 465622
lesní poz 49 1807365
vodní pl. rybník 8 66478
vodní pl. tok přirozený 11 12266
vodní pl. tok umělý 1 236
vodní pl. zamokřená pl. 1 1708
zast. pl. zbořeniště 4 614
zast. pl. 26 12914
ostat.pl. jiná plocha 18 20481
ostat.pl. manipulační pl. 15 10144
ostat.pl. neplodná půda 9 20285
ostat.pl. ostat.komunikace 51 87099
ostat.pl. silnice 1 5789
ostat.pl. zeleň 70 119466
Celkem KN 596 4353208
Par. DKM 133 778616
Par. KMD 463 3574592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 25
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 125
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.12.2020 1:1000 29.12.2020 *)
KMD 1:1000 28.04.2017
S-SK GS 1:2880 1824 29.12.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 13.08.2022 01:26

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.