k.ú.: 726010 - Poříčí u Přibyslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 1541161
zahrada 58 23223
travní p. 98 355611
lesní poz 38 356836
vodní pl. nádrž umělá 3 1826
vodní pl. tok umělý 1 3162
zast. pl. 73 22755
ostat.pl. dráha 2 35448
ostat.pl. jiná plocha 31 13438
ostat.pl. manipulační pl. 13 29585
ostat.pl. neplodná půda 41 29677
ostat.pl. ostat.komunikace 32 28364
ostat.pl. silnice 11 46744
Celkem KN 477 2487830
Par. DKM 477 2487830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 39
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 66
LV 112
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2000
ZMVM 1:1000 01.05.1989 29.09.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.08.2019 13:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.