k.ú.: 725820 - Popovice u Nechanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571059 - Třesovice NUTS5 CZ0521571059
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 1442486
zahrada 59 53146
travní p. 145 329039
vodní pl. rybník 1 6357
vodní pl. tok přirozený 25 19309
vodní pl. tok umělý 44 15843
zast. pl. zbořeniště 3 1249
zast. pl. 44 21532
ostat.pl. jiná plocha 10 3321
ostat.pl. manipulační pl. 10 4594
ostat.pl. neplodná půda 37 50411
ostat.pl. ostat.komunikace 47 30517
ostat.pl. silnice 22 19535
Celkem KN 740 1997339
Par. KMD 740 1997339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 40
LV 117
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 11.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 20:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.