k.ú.: 725501 - Polnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596485 - Polnička NUTS5 CZ0635596485
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 910 4681854
zahrada 278 115727
ovoc. sad 1 4083
travní p. 702 1557808
lesní poz 310 9890019
vodní pl. nádrž přírodní 1 1121
vodní pl. rybník 41 2453778
vodní pl. tok přirozený 53 16729
vodní pl. tok umělý 123 32005
zast. pl. společný dvůr 2 247
zast. pl. zbořeniště 13 2982
zast. pl. 647 123969
ostat.pl. dobývací prost. 9 100051
ostat.pl. jiná plocha 411 227699
ostat.pl. manipulační pl. 42 47663
ostat.pl. neplodná půda 224 167414
ostat.pl. ostat.komunikace 436 217299
ostat.pl. silnice 70 109679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 141 82106
ostat.pl. zeleň 3 328
Celkem KN 4417 19832561
Par. DKM 4417 19832561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 251
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 24
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 228
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 5
Celkem BUD 638
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 747
spoluvlastník 955

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2003
ZMVM 1:1000 01.06.1991 31.03.2003
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2019 17:11

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.