k.ú.: 725501 - Polnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596485 - Polnička NUTS5 CZ0635596485
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 788 4595147
zahrada 356 206768
ovoc. sad 1 4083
travní p. 641 1580386
lesní poz 269 9885429
vodní pl. nádrž přírodní 1 1121
vodní pl. nádrž umělá 2 2598
vodní pl. rybník 39 2454226
vodní pl. tok přirozený 53 16729
vodní pl. tok umělý 119 32054
zast. pl. společný dvůr 1 171
zast. pl. zbořeniště 4 892
zast. pl. 657 127350
ostat.pl. dobývací prost. 9 100051
ostat.pl. jiná plocha 423 239487
ostat.pl. manipulační pl. 39 46881
ostat.pl. mez, stráň 4 3179
ostat.pl. neplodná půda 60 104642
ostat.pl. ostat.komunikace 410 240101
ostat.pl. silnice 68 109402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 123 81525
ostat.pl. zeleň 3 336
Celkem KN 4070 19832558
Par. DKM 4070 19832558
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 255
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 23
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 226
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 648
byt.z. byt 8
obč.z. byt 3
Celkem JED 11
LV 749
spoluvlastník 960

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2003
ZMVM 1:1000 01.06.1991 31.03.2003
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 22:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.