k.ú.: 725455 - Poličná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 500071 - Poličná NUTS5 CZ0723500071
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1140 3824781
zahrada skleník-pařeniš. 1 17
zahrada 735 559975
ovoc. sad 48 176227
travní p. 655 1396765
lesní poz 249 4006171
vodní pl. rybník 6 1739
vodní pl. tok přirozený 32 106798
vodní pl. tok umělý 3 1395
vodní pl. zamokřená pl. 1 518
zast. pl. společný dvůr 1 48
zast. pl. zbořeniště 12 2552
zast. pl. 919 174214
ostat.pl. dráha 3 65949
ostat.pl. jiná plocha 186 71978
ostat.pl. manipulační pl. 102 51429
ostat.pl. neplodná půda 241 205814
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2384
ostat.pl. ostat.komunikace 395 324316
ostat.pl. silnice 36 52758
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 21742
ostat.pl. zeleň 13 2392
Celkem KN 4784 11049962
Par. KMD 4784 11049962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 479
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 105
bez čp/če jiná st. 149
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
Celkem BUD 871
byt.z. byt 90
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 6
Celkem JED 101
LV 1163
spoluvlastník 1612

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 23.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 15.07.2020 03:57

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.