k.ú.: 725153 - Poleňka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541788 - Poleň NUTS5 CZ0322541788
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1373062
zahrada 17 16173
travní p. 140 190867
lesní poz 59 348130
vodní pl. tok přirozený 37 16501
zast. pl. 20 18567
ostat.pl. jiná plocha 2 3529
ostat.pl. manipulační pl. 7 15043
ostat.pl. neplodná půda 29 19786
ostat.pl. ostat.komunikace 26 25944
ostat.pl. silnice 6 32762
Celkem KN 695 2060364
Par. DKM 695 2060364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 20
LV 83
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.05.1994
S-SK GS 1:2880 1837 20.05.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.08.2019 07:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.