k.ú.: 725145 - Poleň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541788 - Poleň NUTS5 CZ0322541788
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 1438983
zahrada 130 74182
travní p. 451 1321137
lesní poz 330 3369233
vodní pl. nádrž umělá 1 610
vodní pl. tok přirozený 38 21877
zast. pl. společný dvůr 2 77
zast. pl. 145 57034
ostat.pl. jiná plocha 40 30773
ostat.pl. manipulační pl. 15 32672
ostat.pl. neplodná půda 75 185312
ostat.pl. ostat.komunikace 72 138914
ostat.pl. pohřeb. 1 2614
ostat.pl. silnice 6 45364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 49 65903
ostat.pl. zeleň 20 52396
Celkem KN 1751 6837081
Par. DKM 1751 6837081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 144
LV 249
spoluvlastník 334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.08.2009 1:1000 26.08.2009 *) část extravilánu (střelnice)
DKM 1:1000 25.11.1994 celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1837 25.11.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.