k.ú.: 725137 - Mlýnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541788 - Poleň NUTS5 CZ0322541788
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1371616
zahrada 42 35509
travní p. 266 530614
lesní poz 54 122497
vodní pl. tok přirozený 65 21505
vodní pl. tok umělý 1 812
vodní pl. zamokřená pl. 1 133
zast. pl. zbořeniště 7 439
zast. pl. 30 28980
ostat.pl. jiná plocha 5 2932
ostat.pl. manipulační pl. 3 4537
ostat.pl. neplodná půda 26 24958
ostat.pl. ostat.komunikace 9 12178
ostat.pl. silnice 4 17138
Celkem KN 865 2173848
Par. DKM 865 2173848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 30
LV 67
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.08.1994
S-SK GS 1:2880 1837 15.08.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 18:38

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.