k.ú.: 725129 - Pušperk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541788 - Poleň NUTS5 CZ0322541788
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 1576041
zahrada 38 57032
travní p. 56 524338
lesní poz 68 1884945
vodní pl. nádrž umělá 2 4287
vodní pl. rybník 4 9465
vodní pl. tok přirozený 2 3994
zast. pl. společný dvůr 3 130
zast. pl. 27 23385
ostat.pl. jiná plocha 13 17814
ostat.pl. neplodná půda 18 14976
ostat.pl. ostat.komunikace 43 90785
ostat.pl. silnice 2 16633
Celkem KN 435 4223825
Par. DKM 435 4223825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 27
LV 73
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.09.2003 1:1000 01.10.2003 *) celé k.ú.
DKM 1:1000 22.09.1994 01.10.2003
S-SK GS 1:2880 1837 22.09.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 17:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.