k.ú.: 725021 - Pokřikov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572063 - Pokřikov NUTS5 CZ0531572063
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 866 2652468
zahrada 168 86333
ovoc. sad 7 11480
travní p. 711 1211339
lesní poz 152 461540
vodní pl. nádrž umělá 3 3327
vodní pl. tok přirozený 11 4607
zast. pl. společný dvůr 7 93
zast. pl. zbořeniště 2 517
zast. pl. 157 52150
ostat.pl. dráha 7 130663
ostat.pl. jiná plocha 54 6966
ostat.pl. manipulační pl. 29 13978
ostat.pl. neplodná půda 90 38297
ostat.pl. ostat.komunikace 182 154419
ostat.pl. silnice 10 21273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6423
Celkem KN 2462 4855873
Par. KMD 2462 4855873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 69
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 144
LV 252
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.04.2013
S-SK GS 1:2880 1839 16.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 23.08.2019 02:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.