k.ú.: 725021 - Pokřikov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572063 - Pokřikov NUTS5 CZ0531572063
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 3687
orná půda 357 2947374
zahrada 190 130680
ovoc. sad 6 11443
travní p. 250 638090
lesní poz 170 618723
vodní pl. nádrž umělá 3 3329
vodní pl. tok přirozený 19 23827
vodní pl. tok umělý 4 4982
zast. pl. společný dvůr 7 93
zast. pl. zbořeniště 2 517
zast. pl. 159 52446
ostat.pl. dráha 3 110126
ostat.pl. jiná plocha 70 7747
ostat.pl. manipulační pl. 27 14208
ostat.pl. neplodná půda 35 22809
ostat.pl. ostat.komunikace 158 166442
ostat.pl. silnice 9 24855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14425
ostat.pl. zamokřená pl. 4 17182
ostat.pl. zeleň 71 47407
Celkem KN 1549 4860392
Par. DKM 996 4625844
Par. KMD 553 234548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 146
LV 242
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.04.2013
S-SK GS 1:2880 1839 16.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.09.2020 17:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička