k.ú.: 724653 - Simtany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569291 - Pohled NUTS5 CZ0631569291
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1349860
zahrada 69 33975
travní p. 86 330187
lesní poz les s budovou 2 40
lesní poz ostat.komunikace 1 307
lesní poz 92 661103
vodní pl. nádrž umělá 3 681
vodní pl. rybník 5 24963
vodní pl. tok přirozený 4 35892
vodní pl. tok umělý 3 3092
zast. pl. 54 18135
ostat.pl. dráha 1 86
ostat.pl. jiná plocha 9 3733
ostat.pl. manipulační pl. 10 2040
ostat.pl. neplodná půda 48 30374
ostat.pl. ostat.komunikace 33 41021
ostat.pl. silnice 4 12985
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 444
Celkem KN 541 2548918
GP 35 330659
Celkem ZE 35 330659
Par. KMD 541 2548918
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 55
LV 101
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2015
S-SK GS 1:2880 1838 14.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 02:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.