k.ú.: 724467 - Třebkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 509621 - Předotice NUTS5 CZ0314509621
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 951383
zahrada 38 35017
travní p. 111 433480
lesní poz 23 118645
vodní pl. nádrž přírodní 1 533
vodní pl. nádrž umělá 3 1221
vodní pl. rybník 2 62882
vodní pl. tok umělý 1 260
vodní pl. zamokřená pl. 1 559
zast. pl. 51 26164
ostat.pl. jiná plocha 21 53384
ostat.pl. manipulační pl. 19 16603
ostat.pl. neplodná půda 5 2016
ostat.pl. ostat.komunikace 50 47736
ostat.pl. silnice 21 242120
ostat.pl. zeleň 1 72
Celkem KN 499 1992075
Par. KMD 499 1992075
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 51
LV 89
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2017
KM-D 1:2000 02.05.2000 27.09.2017
S-SK GS 1:2880 1837 02.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 29.09.2020 16:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička