k.ú.: 724360 - Podolí I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549754 - Podolí I NUTS5 CZ0314549754
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 1986791
zahrada 254 194275
travní p. 134 495587
lesní poz 110 5262832
vodní pl. nádrž umělá 11 251244
vodní pl. rybník 2 5847
vodní pl. tok přirozený 7 50574
vodní pl. tok umělý 23 13159
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 12
zast. pl. společný dvůr 17 2599
zast. pl. zbořeniště 3 562
zast. pl. 376 116776
ostat.pl. jiná plocha 64 43322
ostat.pl. manipulační pl. 36 51640
ostat.pl. neplodná půda 16 33888
ostat.pl. ostat.komunikace 123 192126
ostat.pl. silnice 9 116503
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 152 148033
ostat.pl. zeleň 6 2703
Celkem KN 1555 8968473
Par. DKM 785 4811702
Par. KMD 770 4156771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 63
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 94
bez čp/če bydlení 35
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 358
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 440
spoluvlastník 579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2018
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2016
KMD 1:1000 28.11.2016
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1828 28.06.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 27.09.2020 05:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička