k.ú.: 724351 - Olešná nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 562190 - Olešná NUTS5 CZ0314562190
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 2729276
zahrada 108 77476
travní p. 71 140527
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz 68 1453473
vodní pl. nádrž přírodní 1 234
vodní pl. nádrž umělá 14 317505
vodní pl. rybník 1 1215
vodní pl. tok přirozený 18 103912
vodní pl. tok umělý 16 17391
zast. pl. společný dvůr 4 432
zast. pl. zbořeniště 4 909
zast. pl. 190 64496
ostat.pl. jiná plocha 72 76940
ostat.pl. manipulační pl. 9 7262
ostat.pl. neplodná půda 84 101503
ostat.pl. ostat.komunikace 103 79511
ostat.pl. silnice 13 33735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 46531
Celkem KN 965 5252347
PK 963 2703244
Celkem ZE 963 2703244
Par. KMD 694 2046626
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 8
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 182
byt.z. byt 41
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 48
LV 260
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2018
S-SK GS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 22.09.2020 17:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička