k.ú.: 724289 - Obectov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 1116062
zahrada 73 85741
travní p. 87 112878
lesní poz 96 2020190
vodní pl. nádrž umělá 2 448
vodní pl. tok přirozený 16 3633
zast. pl. zbořeniště 2 147
zast. pl. 65 23474
ostat.pl. jiná plocha 18 13381
ostat.pl. manipulační pl. 2 844
ostat.pl. neplodná půda 3 912
ostat.pl. ostat.komunikace 60 36056
ostat.pl. silnice 12 26278
Celkem KN 623 3440044
Par. KMD 623 3440044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 43
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 64
LV 104
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 10.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 25.09.2020 06:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička