k.ú.: 724246 - Tržek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 169754
zahrada 38 28731
travní p. 184 1008912
lesní poz 56 498959
vodní pl. rybník 1 1977
vodní pl. tok umělý 5 2289
zast. pl. 33 21575
ostat.pl. jiná plocha 17 10926
ostat.pl. manipulační pl. 7 5539
ostat.pl. neplodná půda 81 52861
ostat.pl. ostat.komunikace 92 56217
Celkem KN 545 1857740
Par. KMD 545 1857740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 33
LV 49
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.01.2016
S-SK GS 1:2880 1837 11.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 19:33

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.