k.ú.: 724211 - Podolí u Ratibořských Hor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552992 - Ratibořské Hory NUTS5 CZ0317552992
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 803998
zahrada 43 30757
travní p. 62 251823
lesní poz 60 1105524
vodní pl. nádrž přírodní 1 191
vodní pl. rybník 6 186083
vodní pl. tok přirozený 3 9601
vodní pl. tok umělý 5 3163
vodní pl. zamokřená pl. 6 18307
zast. pl. 51 20494
ostat.pl. jiná plocha 13 11558
ostat.pl. manipulační pl. 4 3757
ostat.pl. neplodná půda 29 28533
ostat.pl. ostat.komunikace 30 47753
ostat.pl. silnice 7 22904
ostat.pl. zeleň 1 497
Celkem KN 393 2544943
Par. DKM 393 2544943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
Celkem BUD 49
LV 88
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.05.2016
DKM 1:1000 13.02.2013
ZMVM 1:2000 12.11.1989 23.05.2016
S-SK GS 1:2880 1830 12.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 20.09.2020 23:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.