k.ú.: 724025 - Vížky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571768 - Lukavice NUTS5 CZ0531571768
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 932745
zahrada 97 72195
ovoc. sad 4 14872
travní p. 191 539996
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 119 580168
vodní pl. nádrž přírodní 2 301
vodní pl. nádrž umělá 3 2007
vodní pl. rybník 2 24160
vodní pl. tok přirozený 2 6546
zast. pl. zbořeniště 1 1014
zast. pl. 94 31576
ostat.pl. dobývací prost. 2 33458
ostat.pl. jiná plocha 35 87296
ostat.pl. manipulační pl. 19 19728
ostat.pl. neplodná půda 27 53619
ostat.pl. ostat.komunikace 79 59364
ostat.pl. silnice 3 19517
Celkem KN 831 2478588
Par. KMD 831 2478588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 25
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 89
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 130
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.07.2019 05:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.