k.ú.: 723959 - Křivé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 953
orná půda 207 735852
zahrada 605 489713
ovoc. sad 12 42995
travní p. mez, stráň 2 877
travní p. 252 750076
lesní poz 144 2579284
vodní pl. rybník 2 28782
vodní pl. tok přirozený 21 58871
vodní pl. zamokřená pl. 3 15807
zast. pl. 719 135515
ostat.pl. dráha 3 45767
ostat.pl. jiná plocha 161 77554
ostat.pl. manipulační pl. 76 59578
ostat.pl. neplodná půda 155 132651
ostat.pl. ostat.komunikace 200 163805
ostat.pl. silnice 16 58234
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 20352
ostat.pl. zeleň 2 289
Celkem KN 2590 5396955
Par. DKM 2590 5396955
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 331
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 24
Celkem BUD 703
byt.z. byt 103
Celkem JED 103
LV 895
spoluvlastník 1326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
ZMVM 1:2000 01.12.1992 01.04.1998
S-SK ŠS 1:2880 1984 01.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 00:47

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.