k.ú.: 723959 - Křivé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1440
orná půda 118 608158
zahrada 676 607081
ovoc. sad 6 72475
travní p. mez, stráň 20 21542
travní p. 221 753183
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 653
lesní poz 128 2576507
vodní pl. rybník 2 28782
vodní pl. tok přirozený 18 58171
vodní pl. zamokřená pl. 4 16507
zast. pl. 743 136015
ostat.pl. dráha 3 45767
ostat.pl. jiná plocha 152 83285
ostat.pl. manipulační pl. 58 55883
ostat.pl. neplodná půda 64 90849
ostat.pl. ostat.komunikace 136 161769
ostat.pl. silnice 13 57564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20353
ostat.pl. zamokřená pl. 1 753
ostat.pl. zeleň 2 218
Celkem KN 2376 5396955
Par. DKM 2376 5396955
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 333
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 25
Celkem BUD 724
byt.z. byt 103
Celkem JED 103
LV 892
spoluvlastník 1316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
ZMVM 1:2000 01.12.1992 01.04.1998
S-SK ŠS 1:2880 1984 01.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 20.09.2020 18:53

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.