k.ú.: 723959 - Křivé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1440
orná půda 118 608158
zahrada 678 599589
ovoc. sad 7 77004
travní p. mez, stráň 20 21542
travní p. 222 753502
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 653
lesní poz 129 2579542
vodní pl. rybník 2 28782
vodní pl. tok přirozený 18 58171
vodní pl. zamokřená pl. 4 16507
zast. pl. 740 135913
ostat.pl. dráha 3 45767
ostat.pl. jiná plocha 149 82997
ostat.pl. manipulační pl. 58 55883
ostat.pl. neplodná půda 64 90849
ostat.pl. ostat.komunikace 136 161769
ostat.pl. silnice 13 57564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20353
ostat.pl. zamokřená pl. 1 753
ostat.pl. zeleň 2 218
Celkem KN 2375 5396956
Par. DKM 2375 5396956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 332
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 25
Celkem BUD 721
byt.z. byt 103
Celkem JED 103
LV 895
spoluvlastník 1325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
ZMVM 1:2000 01.12.1992 01.04.1998
S-SK ŠS 1:2880 1984 01.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.07.2020 19:02

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.